کلاس های فوق برنامه

در اینجا با برخی از کلاس های فوق برنامه دبستان آیندگان نوین آشنا می شوید

کلاس های فوق برنامه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

 چرتکه و محاسبات ذهنی
 موسیقی
 خطاطی، طراحی و نقاشی
 آزمایشگاه
 کارگاه های آموزشی
 زبان انگلیسی

تکنولوژی و سلامت

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

 دپارتمان ریاضیات
 دپارتمان کشاورزی
 دپارتمان مشاوره
 دپارتمان مددیاری
 دپارتمان کامپیوتر و تکنولوژی

علوم آماری و حسابی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

 دپارتمان اجتماعی
 دپارتمان آمار و احتمالات
 دپارتمان زبان های خارجه

نقش تکنولوژی در صنعت

مقالات علمی تکنولوژی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

دانلود مقاله

مشاهده مقام ها و لیست افتخارات